Sunday, 9 September 2012

KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN

Masih ingat lagi tujuan KHSR diperkenalkan? Matlamat KHSR adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-kerja buat sendiri, mereka cipta dan cenderung berurus niaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.

Berdasarkan matlamat Kemahiran Hidup ini, jika objektifnya tercapai, akan lahirlah generasi yang bijak, kreatif, inovatif dan produktif. Kemahiran ini perlu ada dalam diri individu dalam menghasilkan produk yang boleh menyelesaikan masalah manusia. Mari kita tonton beberapa video berikut...Ini adalah contoh dimana penggunaan kreativiti dan inovasi dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dan menarik minat pengguna. Pemikiran seperti inilah yang kita mahukan dalam menghasilkan produk yang boleh memajukan negara..


Mari kita lihat ... :)
Menarik bukan? dengan hanya inovasi dan kreativiti, ianya dapat menarik minat pengguna dan menyelesaikan masalah :)

0 comments:

Post a Comment